Projektijohto


Toimimme tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa ja yhdessä tilaajan kanssa keskitymme suunnitelmiin ja hankintoihin.

Projektinjohtourakoinnissa suunnittelu ja rakentaminen etenevät rinnakkain, joten aikataulu on lyhyempi kuin perinteisessä urakoinnissa.

  • Vastaamme projektin läpiviennistä ja toteutuksesta
  • Johdamme hanketta yhteistyössä tilaajan kanssa
  • Tilaajan, projektinjohdon ja suunnittelijoiden yhteistyöllä on keskeinen merkitys hankkeen hyvän toteutuksen varmistamiseksi